Aktivitetsdager for barn og unge mellom 6 og 12 år

Bli med på lek og moro med Sogn Frivilligsentral :)

Aldersgruppe: 6 til 12 år

Norsk:
Vi holder innholdet for aktivitetsdagene relativt åpne for å kunne tilpasse dagene ut ifra vær og vind og barnas egne ønsker.
Aktivitetene foregår mellom 16:00 og 19:00.

Vi kommer i uka opp mot aktiviteten til å sende ut informasjon om vi skal være ute eller inne og om det eventuelt blir tur i nærmiljøet.

Aktiviteter som tilbys vil være:
• Matlaging over bålpanna
• Turer i nærmiljøet
• Filmkvelder
• Spillkvelder (både brettspill og Nintendo Switch)
• Spikking
• Lek inne og ute

Datoer:
Tirsdag 5. september
Tirsdag 19. september
Tirsdag 17. oktober
Tirsdag 31. oktober
Tirsdag 14. november
Tirsdag 28. november
Tirsdag 12. desember

Det serveres mat hver gang om ikke annet er spesifisert når vi sender ut mail.

Påmelding én uke i forveien på epost: sognfriv@kringsjaanett.no eller sms til tlf. 92 32 36 61.

English
This autumn we will keep the content for each date relativley open so we have the opportunity to plan after the weather.

The activities will take place between 16:00 and 19:00.

In the week up to the activity we will send out information for what we will do- if we will be indoors or outdoors and if we will take a trip in the forest around Sogn Frivilligsentral.

We can offer these activities:
• Preparing food together over the bonfire pan
• Movie nights
• Game nights (Both board games and Nintendo Switch)
• Woodcarving
• Free playing indoors and outdoors

Dates:
Tuesday september 5th
Tuesday september 19th
Tuesday october 17th
Tuesday october 31th
Tuesday november 14th
Tuesday november 28th
Tuesday december 12th

We serve food every time unless something else is described in the email we send out before each activity.

To sign up please register at least one week before each activity on email: sognfriv@kringsjaanett.no or by sending a sms to: 92 32 36 61.

2024 © Sogn frivilligsentral